BioNyfiken är en svensk biohackerförening

Syftet med föreningen BioNyfiken är:

Folkbildning. Vi vill att fler människor skall ha kunskap om de möjligheter som den snabba teknikutvecklingen möjliggör inom syntetisk biologi, bodyhacking och näraliggande ämnen. För detta arrangerar vi workshops, talarkvällar och studiecirklar. Vi vill att fler skall ha kunskap om de verktyg och metoder som finns för att bättre kunna förstå dessa ämnen.

Folkrörelse. Vi vill att fler människor skall prova på att laborera med bioteknik, biohacking och bodyhacking. I föreningen BioNyfiken kan amatörer såväl som hobbyister och yrkesverksamma själva på prova på att sampla DNA, att bygga bioteknisk utrustning eller prova kroppsnära sensorer. Vi välkomnar och stöttar alla som vill starta studiecirklar, lokalföreningar och garagelaboratorier runtom i vårt avlånga land.

Vår inspiration

Vår inspiration är DIYBio-rörelsen http://diybio.org/

Våra förebilder är en rad föreningar och biohackerspaces som redan existerar runtom i världen:

Har du en idé om ett projekt eller en workshop som du skulle vilja göra inom ramen för BioNyfiken? Du är mycket välkommen! Skriv till oss på info@bionyfiken.se